Regulamin Sklepu Internetowego Kontakt SA

   
1. Regulacje wstępne
 

Sklep Internetowy, działający pod adresem www.contakt.pl prowadzony przez Kontakt Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego31a, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077195, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.kontakt-sa.pl

   
2. Postanowienia ogólne

2.1.

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym KONTAKT SA, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

2.2.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się www.contakt.pl są następujące:
- przeglądarka internetowa,
- połączenie z siecią Internet.
2.3. Kontakt SA zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
2.4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno zawierać:
- zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, skuteczną zaporą bezpieczeństwa (firewall),
- system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
- oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

2.5.

Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
- utrzymania sesji Klienta ( po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać hasła,
- dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb klienta,
- tworzenia statystyk oglądalności podstron www. Serwisu.

2.6.

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe przedsiębiorcy oraz producentów towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują przedsiębiorcy lub podmiotom, z którymi Przedsiębiorca zawarł stosowne umowy.
   
3. Zasady dokonywania zakupów

3.1.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a KONTAKT SA.

3.2.

Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Kontakt SA umowę sprzedaży określonego towaru.

3.3.

Zakupy w sklepie internetowym KONTAKT SA mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.contakt.pl , określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.

3.4.

Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.5.

Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów może dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.

3.6.

Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez KONTAKT SA. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Kontakt SA dostępności towaru i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mail przesłanym do Klienta po skompletowaniu jego zamówienia.

3.7.

Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "o prawach konsumenta”, (Dz.U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

3.8.

Sklep Internetowy KONTAKT SA przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.9.

KONTAKT SA prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

3.10

Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.contakt.pl w zakładce Regulamin.
   
4. Formy płatności i ceny

4.1.

Ceny podawane w sklepie internetowym KONTAKT SA są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4.2.

Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
- Gotówka - płatność gotówką w momencie odbioru osobistego w sklepie,
- Przelew - przedpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego:
 

KONTAKT SA ul. Chrobrego 31A 87-100 Toruń

Numer konta dla wpłat w walucie PLN:
BNP Paribas Bank Polska
89 1600 1345 0004 1201 9500 0001

Numer konta dla wpłat w walucie EUR:
BNP Paribas Bank Polska
IBAN: PL 34 1600 1345 0004 1201 9500 0021
KOD SWIFT: PPABPLPK

 

- Pobranie - płatność dokonywana jest  gotówką w momencie dostarczenia towaru przez kuriera. Zastrzegamy sobie prawo odmowy sprzedaży z formą płatności "za pobraniem" w przypadku odcięcia zamówionej ilości towaru z rolki lub krążka,
- Przelew elektroniczny - płatność on-line za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,
- Karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) - za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,
- PayPal - płatność on-line kartą lub z konta bankowego za pośrednictwem serwisu PayPal,
- Przelew terminowy - możliwy po podpisaniu umowy współpracy,
- Sklep Internetowy może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

   
5. Warunki dostaw towarów

5.1.

Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
 
SPOSÓB DOSTAWY FORMA PŁATNOŚCI KOSZT DOSTAWY

Odbiór osobisty*

gotówka

0zł

Firma spedycyjna**

przedpłata

do 30kg - 15zł
do 50kg - 30zł
do 300kg - 130zł (paleta)

Firma spedycyjna**

pobranie

do 30kg - 20zł
do 50kg - 40zł
do 300kg - 140zł (paleta)

Poczta Polska***

przedpłata

do 1kg - 12zł
do 2kg - 14zl

Firma spedycyjna -
przesyłka zagraniczna ****
przedpłata do 50kg -
Wysyłka promocyjna za 0 przedpłata Darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień od 250 zł brutto do Paczkomatu lub firmą spedycyjną od 500 zł brutto po przedpłacie na konto. Maksymalny rozmiar paczki: Paczkomat to gabaryt C i waga do 25 kg, firma spedycyjna to do 30 kg, paczka standard**.
  * - odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem firmy;
** - wymiar gabarytowy nie może przekroczyć  80*50*50cm lub 120*40*40 (długość*szerokość*wysokość), dla Paczkomat gabaryt C 41 x 38 x 64 cm, do 25kg;
*** - za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są wyłącznie zamówienia, których wartość nie przekracza 100zł oraz nie charakteryzują się dużymi gabarytami;
**** - koszt uzależniony od miejsca dostarczenia paczki w danym kraju.
  Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy waga paczki nie przekracza 30 kg. W przypadku produktów o większej wadze bądź dużych gabarytach paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku w adresie dostawy.
 

Dodatkowe opłaty:
Dodatkowe opłaty zależne są od wybranej formy płatności.

FORMA PŁATNOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY
PayPal 3% wartości zamówienia

5.2.

Dostawy są realizowane, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.

5.3.

Kontakt SA przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach produktów oraz na potwierdzeniu zamówienia.

5.4.

W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Kontakt SA, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.

5.5.

W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Klienta,
Kontakt SA dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówionego towaru Kontakt SA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji konta Klienta w Serwisie). W razie odstąpienia od umowy Kontakt SA zwróci Klientowi płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Kontakt SA zmuszony był ponieść.

5.6.

Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Kontakt SA. Informacje o kosztach dostawy dostępne są każdorazowo na stronie przedmiotu.

5.7.

Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Klient zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący z Kontakt SA, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Kontakt SA przewoźnikowi wybranemu przez Klienta. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

5.8.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia Kontakt SA o tym fakcie pisząc na adres sklep@kontakt-sa.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 5.7. zdanie drugie, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na nową, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Kontakt SA. Wówczas Kontakt SA ma prawo naprawić rzecz lub wymienić ją na rzecz wolną od wad według swego wyboru.
   
6. Reklamacje i gwarancje

6.1.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres : KONTAKT SA ul. Olsztyńska 18A, 87-100 Toruń tel. kontaktowy: 56 639-11-31.

6.2.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.3.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.

6.4.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.5.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.

6.6.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

6.7.

Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego w tym zakresie ( art. 556).
   
7. Zwroty zakupionych towarów

7.1.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet ( na odległość) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (załącznik nr 2), w terminie 14 dni od wydania Klientowi towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sklepu Internetowego: Kontakt SA, ul. Olsztyńska 18A, 87-100 Toruń lub e-mail na adres : sklep@kontakt-sa.pl.

7.2.

Koszty odesłania towaru w sytuacji rezygnacji z zakupów ponosi Klient a sprzedawca zwróci oprócz ceny towaru także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

7.3.

Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Klient będzie chciał odstąpić od umowy, Sklep Internetowy ma prawo obciążć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (zapłata za zmniejszenie wartości towaru).

7.4.

Jeśli Klient zrezygnuje z e-zakupów i wyśle oświadczenie to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.
   
8. Ochrona danych osobowych. Zobacz Polityka prywatności.
   
9. Postanowienia końcowe

9.1.

Firma Kontakt SA zastrzega sobie prawo do:
- wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,
- zmiany oferty sklepu internetowego Kontakt SA,
- w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

9.2.

Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
   
10. Załączniki
  - załącznik 1 - Formularz reklamacyjny
  - załącznik 2 - Formularz odstąpienia od umowy