Skrócony Regulamin Programu Lojalnościowego "Zbieraj punkty i odbieraj nagrody".

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Zbieraj punkty i odbieraj nagrody" jest „KONTAKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ( ul. Chrobrego 31a). wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS: nr 0000077195 (dalej jako Organizator).
2. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 01-09-2022 roku do 31.12.2023, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.kontakt-sa.pl, co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem Promocji.
3. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski i skierowana jest do wszystkich klientów Organizatora (Uczestników Promocji).
4. Promocja organizowana jest we wszystkich punktach sprzedaży KONTAKT S.A.
5. Promocją objęty jest dostępny asortyment towarów znajdujący się w ofercie Organizatora na stronie internetowej www.kontakt-sa.pl,
6. Uczestnik programu rozpoczyna gromadzenie punktów od zgłoszenia chęci brania udziału w programie wysyłając wypełnioną deklarację lub przekazuje ją osobiście do siedziby firmy lub jednego z jej oddziałów
7. Uprawnionymi do otrzymania nagrody będą Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupów na naszej platformie zakupowej www.kontakt-sa.pl lub stacjonarnie w oddziałach.
8.
Za każde wydane 100 zł  netto kupujący otrzymuje 1 punkt.
9.
Aby uzyskać prawo do nagrody kupujący musi zgromadzić wymaganą ilość punktów.
10.
Aby wymienić punkty na nagrodę należy dostarczyć deklaracje uczestnictwa zarejestrowanego Uczestnika wraz z informacją o wybranej nagrodzie.
11.
Wartość zakupów towarów ulega zmniejszeniu o wartość zakupu tych towarów, które zostały nabyte w czasie trwania promocji, zaś następnie w czasie trwania promocji zwrócone przez Uczestnika Organizatorowi.
12. Warunkiem uzyskania nagrody jest opłacenie przez kupującego wszystkich faktur sprzedaży.

II. Nagrody

1. Nagrody w promocji są widoczne na stronie internetowej Katalog nagród a ich wartość opisana jest w zakładce Wartość nagród:
2. Chęć odbioru nagrody musi zostać przedstawiona Organizatorowi 14 dni przed terminem.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany wyjazdu na ekwiwalent pieniężny.
4. Laureatowi przysługuje prawo do zwielokrotnienia liczby wygranych w przypadku wielokrotności zrealizowanego zakupu towarów.

III Zapisy końcowe

1. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej www.kontakt-sa.pl Pełny Regulamin jest dostępny pod tym linkiem.
2. Uczestnik biorący udział w Promocji organizowanej na podstawie Regulaminu, uznaje za wiążące jego postanowienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora - www.kontakt-sa.pl

Wróć do katalogu nagród