Regulamin programu lojalnościowego "Zbieraj punkty i odbieraj nagrody".

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem programu pod nazwą "Zbieraj punkty i odbieraj nagrody" jest firma KONTAKT S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 31a.

2. Programem objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym contakt.pl.

3. Program rozpoczyna się od 1 września 2011r. i trwa do odwołania.

4. Wydawanie nagród rozpoczyna się od dnia 1 września 2011r.

5. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna lub firma która jest zarejestrowana w sklepie internetowym contakt.pl.


Zasady programu lojalnościowego

1. Uczestnik programu rozpoczyna gromadzenie punktów od zgłoszenia chęci brania udziału w programie wysyłając wypełniony poniższy formularz.

2. Za każde wydane 10zł w sklepie internetowym contakt.pl, kupujący otrzymuje 1 punkt.

3. Aby uzyskać prawo do nagrody kupujący musi zgromadzić wymaganą ilość punktów.

4. Katalog nagród wraz z wymaganą ilością punktów znajduje się w zakładce Katalog nagród

5. Aby wymienić punkty na nagrodę należy przesłać dane zarejestrowanego uczestnika w sklepie internetowym contakt.pl wraz z wybraną nagrodą na adres sekretariat@kontakt-sa.pl.

6. Nagrody będą fakturowane przy dokonaniu następnego zamówienia przez uczestnika promocji w sklepie internetowym contakt.pl za 1 PLN netto oraz wysyłane wraz z tym zamówieniem.

7. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo wymiany nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.

8. Organizator promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez uprzedzenia.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do skontaktowania się z nami wysyłając e-mail na adres sekretariat@kontakt-sa.pl